Start 2015b

Tel-Aviv University
School of Computer Science
Introduction to Computer Science using Python
0368.1105
Spring Semester 2015News

ציוני מועד א', והנחיות בנושא ערעורים

שלום לכולם,

ציוני מועד א' נמסרו היום למזכירות ויפורסמו בקרוב. הציונים שיופיעו במערכת הם הציונים הסופיים, לאחר שקלול תרגילי הבית.

לידיעתכם, חציון ציון הבחינה (לפני שקלול שיעורי הבית) הינו 77.
משקל תרגילי הבית בחישוב הציון הסופי הוא 20 אחוז.

ציוני מבחן שנמוכים משמעותית מ 60 לא שוקללו יחד עם תרגילי הבית, אלא נותרו כפי שהם בציון הסופי. ציוני מבחן גבוליים (מתחת ל-60 אך קרובים מאוד ל-60) עוגלו ל-60, וזה הציון הסופי.

ערעורים: תחילה נציין כי כשמוגש ערעור, אנו יכולים לבדוק מחדש גם שאלות עליהן לא הוגש הערעור, כך שייתכן שציון הבחינה יירד בעקבות הערעור. אנו מציעים כי טרם הגשת ערעור תבדקו היטב את כל השאלות. ערעור בנוסח "אצלי הורדו איקס נקודות על טעות מסוג מסויים ואילו אצל חמוטל הורדו איקס פחות שלוש נקודות על אותה טעות" לא ייענה, ומוטב שלא להגישו.

מי שמעוניינים לערער על סעיף הכולל קוד, חייבים לצרף לערעור הדפסה של הקוד מתוך IDLE, כולל מספר דוגמאות הרצה המעידות על נכונותו.

הערות לשאלות ספציפיות:

שאלה 1ב': מספר סטודנטים ביצעו המרה לעשרוני, ע"י הכפלה בחזקות שונות של 2. כזכור, המרה לייצוג עשרוני נאסרה במפורש בטקסט של השאלה. אם בסופו של התהליך היה ברשותכם משתנה, שערכו הוא הערך העשרוני של אחד המספרים הבינאריים שבשאלה, הרי שהמרתם לעשרוני בניגוד להנחיות. על עצם השימוש ב repr לא הורדו נקודות, אך כמעט כל מי שעשו זאת בצעו בהמשך המרת המספר לעשרוני.

שאלה 2ד' - מספר קטן של סטודנטים פירשו את הקבוצה A כאוסף המילים במרחב שמרחקן ממילת קוד מסויימת (למשל מילת האפס) הוא 0 או 1 או 2. פתרון כזה לא התקבל. על פי פירוש זה, הקבוצה מכילה 1+15+105 = 121 מילים. זו פרשנות שגוייה - הקבוצה A היא אוסף המילים במרחב שמרחקן ממילת קוד כלשהי (ולא ממילת קוד ספציפית) הוא 2 לכל היותר.

שאלה 3ב' – המעוניינים לערער על בדיקת סעיף זה חייבים לצרף לערעור הדפסת קוד בפייתון המהווה מימוש של הרעיון המוצג במילים, וכן תעתיק מודפס (ללא תוספות
או השמטות) של הפתרון שנכתב בטופס המבחן.

בברכה,

צוות הקורס


(28 Jul 2015 08:41)

חדשות ועדכונים לקראת הבחינה

שלום לכולם,

העלינו לאתר מספר קבצים:

(1) טבלת ציוני תרגילי הבית. אם מצאתם בה טעות, פנו למי מאיתנו שטיפל/ה בעניין שלכם והזכירו לנו לעדכן את הטבלה. לא יתקבלו בשלב זה שום ערעורים על ציונים ישנים (למעט על תרגיל 6, לבודק, עד תום שבוע ממועד פרסום הציונים).

(2) טפסי שני המבחנים מסמסטר חורף 2015.

(3) דף השער של הבחינה ביום חמישי, שכדאי מאוד לעבור עליו ולחסוך זמן ואי הבנות (ותמיד יש את הסיכוי הקטן שבחוסר תשומת לב העלנו בשוגג את כל הבחינה…)

לקראת יום חמישי, ודאו שאתם יודעים לאיזה מספר קבוצת שיעור אתם רשומים (07 או 10), כי בהתאם לזה (ואולי גם האות הראשונה בשם המשפחה) נקבע החדר בו תיבחנו.זה עשוי לחסוך לכם ריצות מיותרות.

להתראות,

צוות הקורס


(12 Jul 2015 16:27)

עדכון לגבי שאלה 2 בתרגיל מספר 6

שלום לכולם,

שימו לב שבשאלה 2 בתרגיל מספר 6 בסעיף א' עליכם להוכיח שהטענה נכונה לכל n טבעי שגדול או שווה ל-4 (ולא לכל n טבעי גדול או שווה ל-2 כפי שצויין ב- pdf).
בסעיף ב', הניחו שהקורפוס מכיל לפחות 4 תווים שונים (על מנת שתוכלו להשתמש בטענה מסעיף א').

בהצלחה,
צוות הקורס.


(11 Jun 2015 10:01)

תרגיל 6 ואחרון פורסם

שלום לכולם,

תרגיל 6 ואחרון פורסם ומועד הגשתו הינו בעוד שבועיים.
כל השאלות בתרגיל זה מבוססות על שאלות ממבחנים משנים קודמות, עם שינויים מסויימים.

ניתן להגיע למקסימום של 110 נקודות בתרגיל.
שאלה 4 בלבד אינה להגשה (הנושא בו עוסקת שאלה זו יילמד השבוע בכיתה), ותקבלו עליה אוטומטית 30 נקודות (מתוך סה"כ 110 הנקודות).

עבודה מהנה,
צוות הקורס


(07 Jun 2015 10:47)

הבהרות בקשר לתרגיל 5

שלום לכולם,

כמה הבהרות שעשויות להקל ולפתור דילמות בקשר לתרגיל 5.

(1) בשאלה 3 סעיף ו', הפלט יכול להיות או רשימה של טאפלים (כפי שכתוב בקובץ ה- pdf), או רשימה של רשימות (כפי שהופיע בטסט בקובץ השלד). שתי הדרכים יתקבלו.

(2) חלקכם קיבל טעות בעת הרצת שורות הטסט הבודקות את count_words, בגלל הבדל בסדר הכנסת האיברים למילון, אך אנו לא דרשנו סדר הכנסה מסויים בפונקציה זו.

מי שנתקל בלפחות אחת משתי הבעיות הללו מוזמן להשתמש בטסט החלופי לשאלה 3 שמופיע כעת באתר בטבלת תרגילי הבית.

(3) נראה כי לעיתים הספר באתר של פרוייקט גוטנברג אינו נגיש. תוכלו למצוא את הספר בקישור הבא:

http://tau-cs1001-py.wikidot.com/local--files/home-assignments-2015b/alice.txt

בברכה,

צוות הקורס.


(02 Jun 2015 19:26)

תרגיל מספר 5 פורסם

שלום לכולם,

תרגיל מספר 5 פורסם ומופיע באתר הקורס. מועד הגשתו הוא ה- 7/6/15.

התרגיל עוסק ב- OOP, מבני נתונים, גנרטורים ותמונות. שני הנושאים האחרונים נלמדו בכיתה אך יתורגלו ביום רביעי הקרוב, ולכן מומלץ להתחיל עם שלוש השאלות הראשונות.

בהצלחה וחג שבועות שמח,

צוות הקורס.


(21 May 2015 17:37)

שינויים בלוח הזמנים בשבוע הבא

שלום לכולם,

בשבוע הבא יום ראשון הוא חופש, וכמובן לא תתקיים הרצאה.

בנוסף, בשל יום הסטודנט, חלק מקבוצות התרגול של חמישי מבוטלות.

כדי לא ליצור פער בין התרגולים, יבוטלו כל קבוצות התרגול בשבוע הבא.

במקום זאת, התרגולים יתקיימו על חשבון ההרצאות של יום רביעי. כלומר אותו התרגול יועבר פעמיים ביום רביעי: בין 13:00-15:00, ובין 15:00-17:00 (בכיתת ההרצאה הרגילה).

בברכה,

צוות הקורס


(21 May 2015 06:42)

עדכונים לגבי תרגיל מספר 4

שלום לכולם,

1. העלנו קובץ שלד חדש לאתר הקורס בשם skeleton4_new.py. הקובץ החדש מכיל מימוש תקין של הפונקציה is_prime וגם import random שנחוץ להפעלתה.

2. שימו לב שבשאלה 1, בסעיפים א1 ו- ג1 עליכם לכתוב בכל צומת בעץ הרקורסיה אותו אתם מציירים את גודל הרשימה הרלוונטי לקריאה הרקורסיבית, כלומר את מספר האיברים שנמצאים בין אינדקס left לאינדקס right כולל.

שבוע טוב,

צוות הקורס.


(10 May 2015 08:46)

תרגיל מספר 4 פורסם

שלום לכולם,

תרגיל מספר 4 פורסם ומופיע באתר הקורס. מועד הגשתו הוא ה- 21/5/15.

התרגיל עוסק ברקורסיה, ממואיזציה, מספרים ראשוניים ופרוטוקול דיפי-הלמן.

התרגיל מכיל 6 שאלות - רובן קצרות ולא מסובכות. אנו ממליצים להתחיל לפתור בהקדם ולא "להיתקע" על אף שאלה.

בהצלחה,

צוות הקורס.


(06 May 2015 05:42)

סעיף ב' בשאלה 1 - תרגיל בית 3

שלום לכולם

למען הסר ספק:

בשאלה 1 סעיף ב' בתרגיל בית מספר 3 יש להחליף את כל המופעים של המשתנה l במשתנה lst.

בקישור הבא ניתן לראות את הקוד שמתקבל לאחר ההחלפה:

http://tau-cs1001-py.wikidot.com/forum/t-1171508/1

סוף שבוע נעים,

צוות הקורס.


(30 Apr 2015 16:20)

HW3 is online

Please note that the relevant forums for HW3 questions will be opened in 1-2 days.

Good luck!

The course staff.


(15 Apr 2015 12:24)

שעת החונכות חוזרת למועדה המקורי

שעת החונכות תחזור לאחר חופשת הפסח למועד המקורי - ימי רביעי בין 17:10 ל- 19:00, בכיתה המקורית (מעבדת שרייבר 004).

חופשה נעימה,
צוות הקורס


(02 Apr 2015 05:56)

HW2 is online

Please note that the relevant forums for HW2 questions will be opened in 1-2 days.

Good luck!

The course staff.


(23 Mar 2015 12:44)

סטודנטים שאינם רשומים לקורס

עקב כך שמספר סטודנטים עדיין לא רשומים לקורס, הארכנו את מועד הגשת שאלון הנחיות הקורס בשבוע.
אין שינוי במועד הגשת תרגיל בית 1. מי שלא יהיה רשום ל- moodle עד מועד הגשת התרגיל מתבקש לשלוח למתרגלת שלו את התרגיל במייל, עד מועד ההגשה ביום ראשון ב- 23:55 (שליחה מאוחרת היא על חשבון בנק הימים).


(19 Mar 2015 08:30)

שינוי כיתה

התרגיל במבוא מורחב למדעי המחשב קבוצה 08
שניתן ע"י קליינבורט מיכל
בימי חמישי בין השעות 12:00-14:00
הועבר באופן קבוע לאורנשטיין 103 .
בברכה
מזכירות תלמידים.


(19 Mar 2015 06:28)

עדכונים לתרגיל בית מספר 1

שלום לכולם,

פרסמנו שני עדכונים לתרגיל בית מספר 1. העדכונים מופיעים בטבלת תרגילי הבית באתר הקורס (בעמודה האחרונה בטבלה).

באופן כללי תיקונים והבהרות לתרגילי הבית יופיעו בטבלה זו, ואנו נעדכן במייל על כל עדכון של הטבלה.

סוף שבוע נעים,

צוות הקורס.


(13 Mar 2015 12:42)

HW1 in online at http://tau-cs1001-py.wikidot.com

This HW introduces Python, IDLE, and some basic ideas in programming.

Good luck!

The course staff


(08 Mar 2015 12:28)

Extended Intro to CS Spring 2015 - Welcome

ברוכים הבאים לקורס מבוא מורחב למדעי המחשב, סמסטר ב' תשע"ה.

אתר הקורס נמצא ב- http://tau-cs1001-py.wikidot.com/ וניתן להגיע אליו גם מקישור בדף הקורס ב- moodle.
באתר מופיע מידע על נהלי הקורס השונים (כולל תרגילי בית), אותם חובה לקרוא בעיון. כתמריץ לקריאת הנהלים, ישנו ב moodle שאלון קצר להיכרות עם נהלי הקורס, שמקנה (למי שיענה נכון על כל השאלות) תוספת של 2 נקודות לממוצע תרגילי הבית. המועד האחרון למילוי השאלון הוא 22/3.

באתר יופיעו גם מצגות ההרצאות, חומר התרגולים, ותרגילי הבית. (כרגע מופיעה כבר המצגת של השיעור הראשון).
האתר מכיל פורום דיון כללי, ויכיל גם פורומים נפרדים לתרגילי הבית. אנא קיראו את ה- Forum Tips שמופיעים בצד ימין של האתר, בנוגע לכתיבת הודעות בפורום בעברית ובפייתון. בפרט, לפני פרסום הודעה, חובה ללחוץ על preview על מנת לוודא שההודעה שלכם מוצגת כפי שרציתם.

תרגיל בית מספר 1 בקורס יפורסם כבר ביום הראשון של הסמסטר, (להגשה עד 22/3) ויכלול חומר שיילמד בשתי ההרצאות הראשונות (יום ראשון ורביעי).

אתם מתבקשים להגיע לשיעור התרגיל אליו אתם רשומים, ולא לקבוצה אחרת, בגלל שהכיתות מלאות (למעט הקבוצה של יום ה' 10:00-12:00, אליה אפשר להגיע גם אם אינכם רשומים).

בנוסף לשעות ההרצאה והתרגול, יתקיימו בכל שבוע שעות חניכה, בכיתת המחשבים שרייבר 004, בימי רביעי, בין השעות 17:00 עד 19:00. שעות אלו מיועדות לסטודנטים שנתקלים בקשיים, בעיקר בתכנות, ויינתנו ע"י סטודנט בוגר הקורס. השעה הראשונה (17:00 עד 18:00) תתנהל במתכונת של תרגול, ובה יינתן חיזוק בנושאי התכנות שנלמדו באותו שבוע. מומלץ ביותר לחסרי רקע בתכנות! בשעה השנייה תינתן עזרה בתרגילי הבית. יש להדגיש שלא יינתנו פתרונות לתרגילי הבית, אבל כן יינתן סיוע ניכר לסטודנטים שביצעו עבודה משמעותית על התרגיל ומרגישים "תקועים".

בברכת סמסטר מהנה ומוצלח,
צוות הקורס


(05 Mar 2015 07:42)

Forums (see tips on the right ----->)

Do not forget to click "preview" before posting your message!

General Forum

HW forumsRecent Forum Posts:

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1134699.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1046270.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1046267.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1053243.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1053244.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1053245.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1053246.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1053247.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1065004.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1065005.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1065006.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1065007.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1065008.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1079573.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1079574.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1079575.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1079576.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1079577.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1079578.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1092819.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1092820.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1092821.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1092822.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1092823.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1092824.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1102870.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1102871.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1102872.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1102873.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1102874.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1114420.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1114421.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1114422.xml;http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-1114423.xml;","limit":"25","module_body":"++++ %%linked_title%%\n[[span style=\"color: gray; font-size: smaller\"]]By %%custom wikidot:authorName%% on %%date%%[[\/span]]\n%%long%%"}}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License