Start 2014a

Tel-Aviv University
School of Computer Science
Introduction to Computer Science using Python
0368.1105
Spring Semester 2014News

אפשרות ויתור על מועד א

לתלמידי הקורס "מבוא מורחב למדעי המחשב" שלום,

בעקבות האירועים והאזעקה שהיתה במהלך הבחינה האוניברסיטה החליטה לאפשר לכל סטודנט שניגש למועד א' לוותר על בדיקת המבחן והדבר יחשב כאילו כלל לא ניגש למועד א'. סטודנטים כאלו יוכלו לגשת לשני המועדים הנוספים: מועד ב' ב- 11.8 ומועד ג' נוסף שהאוניבסיטה תחליט על מועדו בהמשך (לצוות הקורס אין השפעה/מידע על קביעת התאריך).
אלו מביניכם שמעוניינים לוותר על מועד א' צריכים להיכנס ל"טופס ויתור על מועד א'" במודל (moodle) ולמלא שם תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה. לא יתקבלו פניות במייל.
יש לעשות זאת לכל המאוחר עד יום חמישי ה- 17.7 בשעה 23:55. לא יתקבלו פניות לאחר תאריך זה (למעוניינים, אנא עשו זאת בהקדם).
ובנושא אחר, בעקבות מספר פניות שקיבלנו ברצוננו להבהיר כי אין מקום לפניות לצוות הקורס באשר לרמת המבחן או לתוכנו.
המבחן נבדק בימים אלו ואם נשתכנע אחרי סיום הבדיקה כי הבחינה היתה קשה יותר מקודמותיה, יש לנו כלים לטפל בכך. לא יהיה מצב בו רוב התלמידים יכשלו או קרוב לכך.

אנחנו מקווים שנוכל כולנו לחזור בהקדם לשגרה.

בברכה,
צוות הקורס.


(15 Jul 2014 11:24)

Previous exams

Moed B of last semester, and a solution to one additional older exam were recently uploaded to the site (a red 'NEW' appears near both, so you can easily spot them).


(09 Jul 2014 18:03)

כמה הודעות לקראת המבחן

1. כזכור לכם, תנאי למעבר הקורס הוא 6 תרגילים לפחות בציון 60 לפחות. אתמול בערב נשלח מייל למי שברשותם פחות מ- 6 תרגילים כאלו, עם תזכורת שלא יוכלו לגשת למבחן. מקרים גבוליים נבחנו על ידינו באופן פרטני, והחלטה לגביהם התקבלה ונכללה גם כן באותו מייל. בכל מקרה, באחריותכם לוודא שאתם עומדים בתנאי הנ"ל או שקיבלתם אישור מיוחד באותו מייל.
2. פתחנו פורום חדש לקראת הבחינה (ראו קישור בדף הבית), שיאפשר לכם לתקשר ביניכם ואיתנו ביתר קלות לקראת הבחינה.
3. כמה ימים לפני הבחינה יועלה עמוד השער של הבחינה לדף הבית. כדאי לקרוא אותו לפני הבחינה, כדי לחסוך זמן ולמנוע תקלות בעת הבחינה.
4. אחוז תרגילי הבית בציון הסופי ייקבע לאחר מועד א', והוא יהיה כמובן בטווח שצויין בתחילת הסמסטר.

שלכם,
צוות הקורס


(30 Jun 2014 07:44)

שינו סעיף ב' בשאלה 2 בתרגיל מס' 7

שלום לכולם,

העלנו גירסה חדשה של תרגיל מס' 7 לאתר הקורס. שם הקובץ החדש הוא HW7_new.pdf.

השינוי היחיד בקובץ הוא בסעיף ב' של שאלה 2, שם תיקנו שגיאה בטקסט, שינינו מעט את הנוסח וגם עדכנו את התמונה שמדגימה את הפעלת הפונקציה אותה אתם נדרשים לכתוב.

אנא הורדו גירסה חדשה של קובץ התרגיל (pdf).

בהצלחה וחג שמח!

צוות הקורס.


(02 Jun 2014 12:30)

תרגיל מספר 7 הועלה לאתר הקורס

שלום לכולם,

תרגיל מספר 7 (אחרון!) הועלה לאתר הקורס.
התרגיל כולל 3 שאלות וניתן להגיע בתרגיל זה למקסימום של 120 נקודות!
אנו מאד ממליצים להגיש תרגיל זה.

בהצלחה,
צוות הקורס.


(31 May 2014 16:21)

בונוס לתרגיל 6

שלום לכולם,

כפי שרבים מכם שמו לב, שאלה 5 (הרכבת פאזל מחלקי תמונה) איננה שאלה "בתנאי מעבדה". בעיות ושיקולים שונים עולים בעת תכנון הפתרון, ודרכי ההתמודדות עימם הם חלק מהמטרה בשאלה הזו. כצפוי, אחד הקשיים שעולים הוא כיצד להתמודד עם תהליך הרכבה שאינו חד משמעי, כלומר: מצב בו ניתן להתקדם בהרכבת הפאזל ביותר מדרך אחת.

כדי להקל עליכם מעט, ננהג בהתאם למדיניות הבאה: ניקוד מלא יינתן לפתרון נכון ויעיל עבור פאזל "חד משמעי", כלומר פאזל שבו מובטח שלא ניתקל בשום שלב ביותר מאופציה אחת להתקדם (למשל כאשר אין שני חלקים שזהים באחד הגבולות שלהם).על הפתרון להיות יעיל כמיטב יכולתכם.

פתרון שיתמודד בהצלחה עם מקרים שאינם כאלו עשוי לקבל בונוס - אם הוא יעבור בהצלחה את הטסט. לא נגלה אילו מקרים ייכללו בטסט - אם אתם רוצים לנסות לקבל את הבונוס יהיה עליכם לעשות כמיטב יכולתכם והבנתכם.

בברכה,

צוות הקורס


(29 May 2014 12:15)

No recitations tomorrow

Hi all,

Just a reminder that due to Yom HaStudent Thursday’s recitations are cancelled.

have fun,

The course staff


(21 May 2014 14:23)

HW6 corrections

Hi all,

We have made a few small corrections to HW6 and the new files were uploaded.
Here are the modifications:

1. In Q3-d (KR) we removed the unnecessary parameter “basis” from the function’s signature.
We also added to the skeleton file a couple of relevant functions that we saw in class.

2. In Q5 we added a parameter “m” to reconstruct_image. This parameter specifies the number of puzzle pieces per row/column, so that the function will be able to handle puzzles of different sizes. You can assume that the naming scheme of the pieces will be identical to the example puzzle we provided, i.e. imX for X = 1 … m**2.
We also ask that the function will return the Matrix object of the reconstructed image.

3. Finally, one of the pieces in puzzle.zip was corrupt, and we replaced it with a fixed file.

good luck
The course staff


(20 May 2014 14:19)

HW6 in online at http://tau-cs1001-py.wikidot.com

This HW discusses the following topics: cuckoo hash, generator functions, the Karp-Rabin algorithm, Huffman coding and image processing.

In an attempt to make the forum discussions more efficient, we have created a forum per question (instead of a thread as before). Links to these forums appear at the homepage, and you are welcome to add new threads to them. Please make sure to give the threads informative names. Also, if your question discusses an issue which was already raised in a previous thread, please continue the discussion there instead of opening a new one.

good luck and Shavua Tov
The course staff


(17 May 2014 21:32)

HW5 Q4 (linked lists)

Hello all,

We noticed that if one solves this question as we intended, //length()// always returns +1 than the real length of the list (since it not allowed to modify it or any method of Linked_list other than __init__).

As a result, we will NOT include length() in our tests.
Our tests will include those methods that appear in the tests provided.

Sorry for any inconvenience regarding this,
Amir

[p.s. there might be a way around this, which we currently miss. If anyone does find such a solution, we will grant a 5 point bonus.]


(06 May 2014 16:44)

HW5 in online at http://tau-cs1001-py.wikidot.com

Good luck!

The course staff


(29 Apr 2014 15:54)

מועד שעת השלמה לקבוצת התרגול של יום שני

שלום לכולם,

מחר (יום שני), עקב קיום עצרת ליום השואה, תבוטל השעה השניה של התרגול.

שעת השלמה (לקבוצת התרגול של יום שני בלבד) תתקיים ביום רביעי ה- 30.4 בשעה 12:00 בדן דוד 003.

בברכה,

צוות הקורס.


(27 Apr 2014 16:02)

Revised Lecture 14 Slides: Munch! recursion.

There was an error in the previous version of lecture 14. It is fixed now. Slides 34-35 in lecture 14, dealing with the recursion in Munch!, were revised. Do reload the new version, as it is relevant to question 4 in HW4.


(17 Apr 2014 06:29)

לא תתקיים שעת חניכה השבוע

שלום לכולם,

עופר החונך פתח בהכנות לקראת הפסח, ולא יקיים שעת קבלה מחר.
שעת הקבלה תתחדש כסדרה מייד לאחר החופשה (יום רביעי ה 23/4).

בברכה

צוות הקורס


(08 Apr 2014 10:39)

HW4 in online at http://tau-cs1001-py.wikidot.com

This HW discusses recursion, recursion and recursion (plus some complexity analysis and prime numbers).

good luck
and enjoy your vacation

The course staff


(07 Apr 2014 23:38)

הודעה לסטודנטים החוזרים על הקורס

שלום,

למען הסר ספק - לסטודנטים החוזרים על הקורס אין פטור מתהגשת תרגילי בית.

יוצא דופן אחד הוא סטודנטים שניגשו למועד ב' של סמסטר חורף 2014. סטודנטים אלו פטורים מהגשת תרגילים 1 ו- 2 , ועבורם לא נחשיב בציון הסופי את 3 התרגילים עם הציון הנמוך ביותר (במקום תרגיל יחיד עבור יתר הסטודנטים). בנוסף, סטודנטים אלו יכולים להגיש את תרגיל 3 באיחור של שבוע, עד יום ראשון ה- 13.4 בשעה 23:55, אלא אם קיבלו אישור פרטני אחר בכתב מאיתנו.

בברכה,

צוות הקורס


(07 Apr 2014 11:14)

שעת חונכות נוספת השבוע - באופן חד פעמי

שלום לכולם

לאור הביקוש הגדול היום לשעת החונכות, תתקיים מחר (יום חמישי) ב- 15:00 שעה נוספת במעבדת המחשבים (בשרייבר 4).
תודה לעופר!

צוות הקורס.


(02 Apr 2014 16:06)

HW3 pdf file was updated

Hello all,

HW3 pdf file was updated yesterday evening with some corrections. All changes are marked in yellow.

Make sure you download the fixed version!

The course staff


(24 Mar 2014 13:24)

HW3 is online at http://tau-cs1001-py.wikidot.com

Good luck!

The course staff


(23 Mar 2014 09:18)

מועד הגשה, תרגיל 2

עקב קיום מבחן מועד ב' המוני ב-21.3, החלטנו לדחות את זמן הגשת תרגיל 2 ל-22.3
(בשעה 23:55, שעון ישראל).
כל דחיה נוספת היא אינדיוידואלית, ע"ח "בנק הימים".

ככלל, לא נאשר דחיות גורפות מסוג זה ביחס לתרגילים בעתיד. נא תכננו את זמנכם בהתאם.

בברכה

צוות הקורס


(10 Mar 2014 08:58)
Forum stuff

Link to General Forum:

General Forum


Recent Forum Posts:

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/tau-cs1001-py.wikidot.com\/feed\/forum\/cp-872315.xml","limit":"25","module_body":"++++ %%linked_title%%\n[[span style=\"color: gray; font-size: smaller\"]]By %%custom wikidot:authorName%% on %%date%%[[\/span]]\n%%long%%"}}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License