Recent Forum Posts
From categories:
page 1123...next »

חובה להשתמש בפונקציה כפונקצית מעטפת בשני הסעיפים (א' וב').
בסעיף א' אין הנחיות לגבי מימוש פונקצית המעטפת.
בסעיף ב' על פונקצית המעטפת לאתחל מילון שינתן כמשתנה לפונקציה הרקורסיבית.

האם יש הנחייה מסוימת לגבי מה פונקציית המעטפת צריכה לעשות? והאם יש בכלל חובה להשתמש ב-min_path כפונקציית מעטפת?

פונקצית מעטפת - סעיף א by Yuval (guest), 11 Dec 2018 20:54
eilon (guest) 11 Dec 2018 20:50
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q4 » סעיף א'

האם רשימת הקנסות היא בסדר עולה כך ש
penelties[i]=i?

by eilon (guest), 11 Dec 2018 20:50
סעיף ב
Sivan (guest) 11 Dec 2018 18:51
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q3 » סעיף ב

האלגוריתם subset_sum שנלמד בכיתה מחזיר TRUE עבור הסכום 0, ללא תלות ברשימה - מתוך ההנחה ש [] זוהי רשימה שסכומה 0. האם זוהי המוסכמה בשאלה זו? תודה

סעיף ב by Sivan (guest), 11 Dec 2018 18:51
Re: סעיף 2
Noam PNoam P 11 Dec 2018 18:30
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q3 » סעיף 2

ניתן להניח שברשימה מספרים בלבד, לא ניתן להניח שהם שלמים

Re: סעיף 2 by Noam PNoam P, 11 Dec 2018 18:30
סעיף 2
Anon (guest) 11 Dec 2018 17:54
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q3 » סעיף 2

כתוב בהנחיות שניתן להניח שכל המספרים בL שונים.
האם ניתן גם להניח שL רשימה של מספרים בלבד?
האם ניתן להניח שהיא רשימה של מספרים שלמים בלבד?
תודה

סעיף 2 by Anon (guest), 11 Dec 2018 17:54
ענבל (guest) 11 Dec 2018 16:31
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q3 » סעיף א2

אוקיי, תודה!

by ענבל (guest), 11 Dec 2018 16:31

חד משמעית

Re: עץ רקורסיה by Noam PNoam P, 11 Dec 2018 16:25
Re: סעיף א2
Noam PNoam P 11 Dec 2018 16:25
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q3 » סעיף א2
  1. כן
  2. החסם O(n)zz הוא בהחלט חסם הדוק ל-n-1. הוא לא חסם הדוק ל(למשל) שורש n.
Re: סעיף א2 by Noam PNoam P, 11 Dec 2018 16:25
סעיף א2
ענבל (guest) 11 Dec 2018 16:13
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q3 » סעיף א2

1. האם הרשימה יכולה לכלול מספרים שליליים?
2. אם ברשימה הכללית שמצאתי יש בין n לn-1 רשימות שסכומן s האם היא עונה על תנאי הסיבוכיות?
כלומר האם O(n) נחשב לחסם ההדוק ביותר למרות שעבור חלק מהרשימות יהיו בה רק n-1 תתי רשימות שסכומן s?
תודה!

סעיף א2 by ענבל (guest), 11 Dec 2018 16:13

השבוע לא תתקיים שעת חונכות.

Re: שעת חונכות 09.12 by Noam PNoam P, 11 Dec 2018 15:08
עץ רקורסיה
Anon (guest) 11 Dec 2018 12:32
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q3 » עץ רקורסיה

1.

עץ רקורסיה by Anon (guest), 11 Dec 2018 12:32

אין צורך בממואיזציה

Re: שאלה 2 סעיף ד by Noam PNoam P, 10 Dec 2018 21:41

האם בסעיף ב מותר להשתמש בפונקציה הנתונה בסעיף א?
(subset_sum)

שימוש בפונקציה הנתונה by fani (guest), 10 Dec 2018 20:58
שאלה 2 סעיף ד
shay (guest) 10 Dec 2018 16:56
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q2 » שאלה 2 סעיף ד

[[div style="direction:rtl;"]] רציתי לשאול האם יש צורך לבצע ממואיזציה בסעיף ד כדי לייעל את הקוד(בדומה למה שלמדנו בפיבונאצ'י) או שמספיק ליישם קוד שעובד אך מבצע את אותה רקורסיה מספר פעמים.. [[/div]]

שאלה 2 סעיף ד by shay (guest), 10 Dec 2018 16:56

ניתן להניח שהמטריצות שתשלחנה ל-concat_vert, concat_hor אינן ריקות

Noam PNoam P 10 Dec 2018 16:01
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q4 » סעיף ד

להגדיל את עומק הרקורסיה ואז לדווח על הערך המקסימלי שלא מוביל לקריסה ורץ בפחות משנייה.
לא צריך להפנות לפורום.

by Noam PNoam P, 10 Dec 2018 16:01
ארז (guest) 10 Dec 2018 14:31
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q4 » סעיף ד

אז אם אני מבין נכון, אפשר במקום לתת את גודל הקלט שמוביל לריצה של שנייה לתת את גודל הקלט שרץ בלי לקרוס מרוב עומק הרקורסיה (מדובר בקלט שרץ ב0.16 שניות) האם אני מבין נכון?
לדווח על הקלט הזה כאילו הוא רץ בשניה, או לציין שהובהר בפורום שאפשר לתת את הערך המקסימאלי שאינו מוביל לקריסה, למרות שהוא רץ בזמן הרבה יותר מהיר משניה?

המטרה ברורה לי, אבל חשוב לי לענות נכון בהתאם למה ששואלים אותנו ולא לטעות בגלל אי הבנות כאלו

by ארז (guest), 10 Dec 2018 14:31
Re: סעיף ד
Noam PNoam P 10 Dec 2018 14:23
in discussion Fall 2018/9 / HW4 Q4 » סעיף ד

במקרה שכזה אפשר לשנות את עומק הרקורסיה ל-5000 (לדוגמא), ולתת את ה-n הגדול ביותר עבורו הריצה הסתיימה בלי להפיל את המערכת.
המטרה היא לראות את הפער הגדול בין המימוש הרקורסיבי ללא הממואיזציה והמימוש עם הממואיזציה.

Re: סעיף ד by Noam PNoam P, 10 Dec 2018 14:23
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License